giáo án cả năm

  1. V

    giáo án Giáo án Ngữ văn 10 năm 2020-2021 cả năm

    CHỦ ĐỀ; LỊCH SỬ VĂN HỌC Tiết : 1,2 - KHDH Ngày soạn : Ngày dạy: TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM A. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT. I. Về kiến thức: - Hiểu được những kiến thức chung nhất, tổng quát nhất về hai bộ phận của văn học Việt Nam cùng quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam. - Nắm vững hệ thống...
Top