hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học

  1. GIAO AN

    Hướng dẫn Tinh giảm, phân phối chương trình lớp 9 năm học 2020 - 2021

    Xin chia sẻ cùng mọi người tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn lớp 9, năm học 2020 - 2021. Tài liệu do Bộ GĐ ĐT ban hành. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN...
  2. GIAO AN

    Mẫu giáo án chuẩn theo công văn 3280: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT

    Năm học 2020 - 2021 có sự ảnh hưởng bởi đại dịch CoVid19 và nhu cầu đổi mới, vào ngày 27/08/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT. Nội dung của văn bản này sẽ đưa ra nội dung dạy và học của tất cả các môn học...
Top