môn ngữ văn

  1. V

    Tổng hợp đề thi thử Ngữ văn vào 10, chuyên Nguyễn Huệ

    Tài liệu tổng hợp các đề thi thử vào 10, môn Ngữ Văn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ ĐỀ SỐ 1 Phần I (5,0 điểm): Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy Võng mắc chông chênh đường xe chạy Lại đi, lại đi trời xanh thêm. Không có...
  2. GIAO AN

    Hướng dẫn Tinh giảm, phân phối chương trình lớp 9 năm học 2020 - 2021

    Xin chia sẻ cùng mọi người tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn lớp 9, năm học 2020 - 2021. Tài liệu do Bộ GĐ ĐT ban hành. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN...
Top