phú sông bạch đằng

  1. Giao Vien

    giáo án Ngữ văn 10 tuần 18: Phú sông Bạch Đằng, Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

    Giáo án Ngữ văn lớp 10 tuần 18 sẽ giúp các em thêm về kĩ năng đọc hiểu văn bản. Bên cạnh đó còn đưa ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân qua văn bản và có những kĩ năng viết văn, nghị luận qua 2 tác phẩm lớn : " Phú sông Bạch Đằng ", và " Hiền tài là nguyên khí quốc gia". HỌC KÌ 2...
Top