Chia Sẻ Phân phối chương trình chuẩn Toán 9 năm học 2020-2021

Bụi Phấn
Bụi Phấn
Chia Sẻ Phân phối chương trình chuẩn Toán 9 năm học 2020-2021
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP THCS

MÔN: TOÁN, KHỐI 9

(Áp dụng từ năm học 2020 – 2021)

Cả năm: 35 tuần, 140 tiết)Cả năm 140 tiết
Đại số 70 tiết
Hình học 70 tiết
Học kỳ I
18 tuần, 72 tiết​
36 tiết
18 tuần ´ 2 tiết = 36 tiết​
36 tiết
18 tuần ´ 2 tiết = 36 tiết​
Học kỳ II
17 tuần, 68 tiết​
34 tiết
17 tuần ´ 2 tiết = 34 tiết​
34 tiết
17 tuần ´ 2 tiết = 34 tiết​


ĐẠI SỐ (70 tiết)


Chương
Bài học/ Chủ đề
Tiết thứ
Hướng dẫn thực hiện
Chương I
Căn bậc hai. Căn bậc ba
(19 tiết)
§1. Căn bậc hai.
1​
Luyện tập
2​
§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
3, 4​
Luyện tập
5​
§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
6​
Luyện tập
7​
§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
8​
Luyện tập
9​
§5. Bảng căn bậc hai
Không dạy
Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
10 ,11,12​
Ghép và cấu trúc thành một bài: “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai”
1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
2. Đưa thừa số vào trong dấu căn
3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn
4. Trục căn thức ở mẫu
§8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
13​
Luyện tập
14​
§9. Căn bậc ba
15​
Ôn tập chương I
16,17​
Kiểm tra giữa kỳ I: 90 phút
(Đại số + hình học)
18, 19​
Chương II
Hàm số bậc nhất (10 tiết)
§1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.
20​
Luyện tập
21​
Hàm số bậc nhất.
22, 23, 24​
Ghép và cấu trúc thành một bài “Hàm số bậc nhất”
1. Khái niệm hàm số bậc nhất
2. Tính chất
3. Đồ thị của hàm số bậc nhất
+) Bài tập 19. Khuyến khích học sinh tự làm
+) Không yêu cầu HS vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) với a, b là các số vô tỉ.
+) Không chứng minh các tính chất của hàm số bậc nhất
§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
25​
Luyện tập
26​
§5. Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b (a≠0)
27​
Không dạy ví dụ 2
Luyện tập
28​
Không yêu cầu học sinh làm bài tập 31 SGK trang 59.
Ôn tập chương II
29​
Bài tập 37d, 38c Tự học có hướng dẫn
Chương III
Hệ hai phương trình bậc nhất
hai ẩn
(16 tiết)
§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
30​
§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
31​
Luyện tập
32​
Ôn tập học kỳ I
33, 34​

Các thầy cô tải về để xem đầy đủ nội dung ( Kích vào biểu tượng word tải về hoàn toàn miễn phí)
 

Đính kèm

  • giaoanchuan.com- PPCT_TOAN 9.doc
    49.5 KB · Lượt xem: 3
312
0
0

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. GAC @ GAC:
    Shoutbox has been pruned!
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Cộng đồng mới nổi

TOÁN 9
Top