LỚP 5

Thư viện giáo án và tài liệu giảng dạy khối lớp 5
LỚP 5

LỚP 5

 • Người theo dõi: 3
 • Bài viết: 166
 • LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 21
  Tiếng Việt BÀI 21A: TRÍ DŨNG SONG TOÀN (tiết 1) I Mục tiêu II Đồ dùng dạy học - GV: Tranh. - HS: Sách Hướng dẫn học. III Các hoạt động dạy và học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1. Khởi động 2.Bài mới A. Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: chung cả lớp Hoạt động 2 : chung cả lớp Hoạt động 3... Thêm
  302
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 20
  Tiếng Việt BÀI 20A : GƯƠNG SÁNG NGƯỜI XƯA (tiết 1) I Mục tiêu II Đồ dùng dạy học - GV: Tranh. - HS: Sách Hướng dẫn học. III Các hoạt động dạy và học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới A. Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: nhóm Hoạt động 2: chung cả lớp Hoạt động 3... Thêm
  284
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 19
  Tiếng Việt Bài 19A : NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT (tiết 1) I.Mục tiêu: SHD II. Đồ dùng dạy học GV: Sử dụng tranh SGK,Bảng 5 Điều Bác Hồ dạy. III.Các hoạt động dạy - học: Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2. Bài mới A. Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1 Cả lớp Hoạt động 2 Cả lớp Hoạt... Thêm
  271
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 18
  Tiếng Việt BÀI 18A: ÔN TẬP I (tiết 1) I Mục tiêu: SHD II Đồ dùng dạy học GV: 4 phiếu ghi tên bài tập đọc .Mẫu thống kê III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: Chung cả lớp Hoạt động 2: Cá nhân Hoạt động 3... Thêm
  263
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 17
  Tiếng Việt BÀI 17A : NGƯỜI DỜI NÚI MỞ ĐƯỜNG (tiết 1) I Mục tiêu: II Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh họa III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới A. Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1 Nhóm Hoạt động 2 : Chung cả lớp Hoạt động 3 : Cá nhân Hoạt động 4... Thêm
  278
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 16
  Tiếng Việt BÀI 16A: TẤM LÒNG NGƯỜI THẦY THUỐC (tiết 1) I Mục tiêu: SHD II Đồ dùng dạy học GV: Tranh III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới A. Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động 2: Chung cả lớp Hoạt động 3: Cá nhân Hoạt động 4: Nhóm... Thêm
  278
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 15
  Tiếng Việt BÀI 15A: BUÔN LÀNG ĐÓN CÔ GIÁO (tiết 1) I Mục tiêu: SHD II Đồ dùng dạy học GV: Tranh III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới A. Hoạt động cơ bản: Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động 2: Chung cả lớp Hoạt động 3: Cá nhân Hoạt động 4: Nhóm... Thêm
  303
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 14
  Tiếng Việt BÀI 14A: NHỮNG TẤM LÒNG CAO ĐẸP (tiết 1) I Mục tiêu: SHD II Đồ dùng dạy học GV: Tranh III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Giáo viên 1.Khởi động 2.Bài mới A. Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động 2,3: Chung cả lớp Hoạt động 4: Nhóm Hoạt động... Thêm
  268
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 13
  Tiếng Việt BÀI 13A: CHÀNG GÁC RỪNG DŨNG CẢM(tiết 1) I Mục tiêu:SHD II Đồ dùng dạy học GV: Tranh III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới A.Hoạt động cơ bản: Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động 2: Chung cả lớp Hoạt động 3: Cặp đôi Hoạt động 4: Nhóm... Thêm
  272
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 12
  Tiếng Việt BÀI 12A: HƯƠNG SẮC RỪNG XANH (tiết 1) I Mục tiêu: SHD II Đồ dùng dạy học - GV: Tranh minh họa. - HS: Bút chì để điền ô chữ - Tài liệu Tiếng Việt 5 Tập 1B III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới A.Hoạt động cơ bản: Hoạt động 1: Nhóm... Thêm
  304
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 11
  Tiếng Việt BÀI 11A: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU (tiết 1) I Mục tiêu:SHD II Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh họa HS: Vở ghi bài III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới A. Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động 2: Chung cả lớp Hoạt động 3 : Cặp đôi... Thêm
  262
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 10
  Tiếng Việt BÀI 10A: ÔN TẬP 1 (tiết 1) I Mục tiêu:SHD II Đồ dùng dạy học - GV: 6 phiếu ghi tên bài tập đọc.Mẫu thống kê III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 2.Bài mới A-Hoạt động thực hành: Hoạt động 1 Hoạt động 2 * Củng cố- dặn dò - Gv giới... Thêm
  306
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 9
  Tiếng Việt BÀI 9A: CON NGƯỜI QUÝ NHẤT (tiết 1) I Mục tiêu: SHD II Đồ dùng dạy học GV: - Tranh minh họa. III Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1-Khởi động 2- Bài mới A.Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động 2: Cả lớp Hoạt động 3: Cặp đôi Hoạt động 4: Nhóm... Thêm
  254
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 8
  Tiếng Việt Bài 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (tiết 1) I. Mục tiêu: SHD II. Đồ dùng dạy học GV: Tranh III. Các hoạt động dạy học Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1-Khởi động 2- Bài mới A-Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động 2: Cả lớp Hoạt động 3: Cá nhân... Thêm
  274
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 7
  Tiếng Việt Bài 7A: CON NGƯỜI LÀ BẠN CỦA THIÊN NHIÊN (tiết 1) I. Mục tiêu: SHD II. Đồ dùng dạy học - GV: Tranh minh họa cá heo. III. Các hoạt động dạy học Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1-Khởi động 2- Bài mới A-Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động... Thêm
  288
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 6
  Tiếng Việt Bài 6A: TỰ DO VÀ CÔNG LÍ (tiết 1) I.Mục tiêu: SHD II.Đồ dùng dạy học - GV: Bản đồ thế giới - HS: Sách, vở III. Các hoạt động dạy và học : Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1-Khởi động 2- Bài mới A-Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Nhóm Hoạt động... Thêm
  276
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 5
  Bài 5A: TÌNH HỮU NGHỊ (tiết 1) I.Mục tiêu : SHD II.Đồ dùng dạy học - GV: Tranh - HS: Vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy và học : Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1-Khởi động 2- Bài mới A-Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: nhóm Hoạt động 2: Cả lớp Hoạt... Thêm
  295
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 4
  Tiếng Việt Bài 4A: HÒA BÌNH CHO THẾ GIỚI (tiết 1) I.Mục tiêu: SHD II.Đồ dùng dạy học - GV: Bản đồ thế giới để chỉ nước Nhật Bản.Con sến bằng giấy. - HS: Vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy và học : Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1-Khởi động 3- Bài mới A Hoạt... Thêm
  291
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 3
  Tiếng Việt Bài 3A : TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (tiết 1) I.Mục tiêu: SHD II.Đồ dùng dạy học - GV: Ảnh Bác Hồ. - HS: Vở ghi bài. III. Các hoạt động dạy- học : Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh... Thêm
  296
  0
  0
  LỚP 5
  Giáo án lớp 5 tuần 2
  Tiếng Việt Bài 2A: VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (tiết 1) I.Mục tiêu : SHD II.Đồ dùng dạy học - GV: Ảnh III. Các hoạt động dạy và học : Các hoạt động dạy học Các hoạt động Giáo viên Học sinh 1-Khởi động 3- Bài mới A-Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1: Làm nhóm Hoạt động 2 :Cả lớp Hoạt động... Thêm
  298
  0
  0
 • Đang tải…
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
 1. GAC @ GAC:
  Shoutbox has been pruned!
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top