cơn mưa

  1. An Thuyen Hygge

    Chia Sẻ Những kinh nghiệm của người xưa về "Dự báo thời tiết"

    Cuộc sống con người ngày càng trở nên hiện đại hơn, sức người dần dần được thay thế bằng các loại máy móc. Người nông dân cũng nhờ có máy cày, máy kéo, máy xúc đất, máy gặt lúa, máy gieo hạt,... mà công việc cũng bớt nặng nhọc, vất vả. Trong dòng chảy của sự phát triển nhân loại, khoa học dự...
Top