văn 10 tuần 23

  1. Giao Vien

    giáo án Ngữ văn 10 tuần 23: Ôn tập nâng cao, văn thuyết minh

    Giáo án Ngữ văn lớp 10 tuần 23 là bài học tổng hợp ôn tập. Các bài tổng hợp này được xây dựng bằng hệ thống hình ảnh minh họa, đọc hiểu văn bản, đưa ra kiến thức tổng hợp qua văn bản đã được học, tổng hợp kiến thức và có những kĩ năng viết văn, nghị luận đặc biệt là văn thuyết...
Top