giáo án Chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Bụi Phấn

Thành Viên
Xu
0
Ngày soạn: 27/9/2020

Ngày Dạy
Tiết 7,8,9​
Chủ đề: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX​

I. Mục tiêu của chủ đề

1. Kiến thức: Giúp cho HS nắm vững

- Biết được một số nét chính về sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của CNTB.Tình cảnh của giai cấp công nhân

- Biết được một số nét chính về những cuộc đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân trong những năm 30 – 40 của thế kỉ XIX

- Biết được một số nét chính về Mác – Ăng-ghen và sự ra đời của CNXHKH. Những hoạt động cách mạng đóng góp to lớn của 2 ông đối với phong trào công nhân quốc tế

- Hiểu được nội dung tiêu biểu của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

- Hiểu được phong trào công nhân quốc tế ( Quốc tế thứ nhất) sau khi CNXHKH ra đời

- Nắm được đôi nét về Lênin và việc thành lập dẩng vô sản kiểu mới ở Nga.

- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907

- Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918-1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế cộng sản.

2.Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, phát hiện, kỹ năng học tập theo nhóm

3. Thái độ

- Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXH

- GD tinh thần QTVS, tinh thần đoàn kết đấu tranh của G/c CN

- Giáo dục ý thức học tập chủ động, sáng tạo

- Học tập tinh thần đấu tranh vì hoà bình và công bằng xã hội

- Giáo dục ý thức yêu chuộng hoà bình, đấu tranh cho công bằng, bình đẳng.4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

+ Biết đánh giá một số thành tựu, lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXH + GD tinh thần QTVS, tinh thần đoàn kết đấu tranh của G/c CN.

+ Vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học về sự phát triển của phong trào cách mạng 1918-1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế cộng sản để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word và Powerpoint.

- Tranh ảnh có liên quan.

- Phiếu học tập.

- Chuẩn bị sẵn sản phẩm bài học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa.

- Chuẩn bị nội dung sẵn nội dung mà GV giao về nhà trong tiết trước

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy và học

Tiết 1 PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ

- Cho HS lên làm bài tập qua bảng phụ

- Vì sao CNTB phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa? Kết quả?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là xác định được một số nét chính về sự ra đời của giai cấp công nhân gắn liền với sự phát triển của CNTB.Tình cảnh của giai cấp công nhân .

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 10 phút.

- Tổ chức hoạt động: GV trực quan xem ảnh. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Em có nhận xét gì qua bức tranh H24, H. 25?

- Dự kiến sản phẩm: Việc sử dụng trẻ em trong các hầm mỏ… dẫn đến các phong trào đấu tranh.

Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới
3.2 Hoạt động Hình thành kiến thức

Hoạt động của giáo viên và học sinh​
Nội dung kiến thức​
Hoạt động 1: tìm hiểu Phong trào đập phá máy móc và bãi công.
- Mục tiêu: Biết được những nét chính về các hình thức đấu tranh và những phong trào tiêu biểu của hai giai cấp công nhân.
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.
- Phương tiện: Giao án , sgk, hình sgk.
- Thời gian: 19 phút
- Tổ chức hoạt động
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK chia nhóm thảo luận với ND: Vì sao ngay khi mới ra đời g/c CN đã đấu tranh chống CNTB?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:
- Cho HS Q/s H24 (SGK)
- Em có nhận xét gì qua bức tranh H24?
- Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? -HS: Lao động nhiều giờ Lương thấp chưa có ý thức đấu tranh…
- Cho HS liên hệ phát biểu suy nghĩ của mình về trẻ em hôm nay?
- Bị áp bức bóc lột, CN đã đấu tranh chống CNTB, họ đã đấu tranh bằng hình thức nào?
- Vì sao CN lại đập phá máy móc? Hành động này thể hiện sự nhận thức ntn của CN?
- Muốn cuộc đấu tranh chống TB thắng lợi, CN phải làm gì?
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
GDBVMT: Sưu tầm tài liệu tranh ảnh về đời sống công nhân vô cùng khốn khổ ; lao động trong môi trường vô cùng tồi tệ
Hoạt động 2: Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840
- Mục tiêu: Biết được những nét chính về các hình thức đấu tranh và những phong trào tiêu biểu của hai giai cấp công nhân.
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình.
- Phương tiện: Giao án , sgk
- Thời gian: 18 phút
- Tổ chức hoạt động
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- HS N/c SGK và chia nhóm thảo luận với ND: Nêu những P/t đấu tranh tiêu biểu của G/c CN trong những năm 30-40 của thế kỉ XIX?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:
- Hướng dẫn HS hiểu khẩu hiệu: “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu ” có nghĩa ntn?
- Quyền được lao động, không bị bóc lột và quyết tâm chiến đấu bảo vệ quyền lao động của mình
- Mục tiêu của p/t đấu tranh?
- Q/s H25 (SGK)
- Nhấn mạnh p/t hiến chương ở Anh có tính chất quần chúng rộng lớn, có tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét
- P/t CN Châu Âu (1830-1840)có những điểm chung gì khác so với p/t trước đó?
-HS: Đoàn kết đấu tranh, trở thành lực lượng chính trị độc lập, đấu tranh chính trị độc lập chống lại G/c TS
- Kết quả của p/t đấu tranh của CN Châu Âu trong những năm đầu thế kỉ XIX?
- Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại?
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
I. Phong trào Công nhân nửa đầu thế kỉ XIX:
1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công:
a. Nguyên nhân:
Do bị TS bóc lột nặng nề CN đấu tranh​
b. Hình thức đấu tranh
:
- P/t đập phá máy móc, đốt công xưởng
- Bãi công
c.Kết quả: Thành lập các tổ chức công đoàn2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840:

- Pháp: 1831CN dệt tơ thành phố Li-Ông k/nghĩa


- Đức: 1844 CN dệt Sơ-lê-đin


- Anh
: 1836-1848 P/t hiến chương- Kết quả: Thất bại
- Ý nghĩa: + Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế
+ Tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.

Để xem toàn bộ nội dung giáo án chủ đề phong trào công nhân hãy kích vào biểu tượng Word để tải về ( Hoàn toàn miễn phí nhé các thầy cô)
Link hướng dẫn đăng kí thành viên để tải về: https://giaoanchuan.com/threads/dang-ky-thanh-vien-dien-dan-giao-an-chuan.2737/
 

Đính kèm

  • Chủ đềPhong trào công nhân cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX-giaoanchuan.com.docx
    819.9 KB · Lượt xem: 111

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top