Giáo án Lịch sử 10 bài 26 Cuộc đấu tranh giành độc lập ( từ thế kỉ I đến thế kỉ V)

Huyền Trang

Thành Viên
Xu
0
Bài 26 CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ V)
Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn và tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 26.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:

1. Kiến thức

- Thấy được tính liên tục, rộng lớn, quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta trong các thế kỷ I - V. Nguyên nhân là do chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc và tinh thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

- Nắm được những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Bà Triệu.

2. Tư tưởng

- Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ.

- Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc, tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc.

3. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, lập bảng thống kê, sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC
- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự chuẩn bị.

- Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC
1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Chính sách chế độ của chính quyền phương Bắc đối với nhân dân ta.

2. Mở bài

Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn và tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 26.

3. Tổ chức dạy họcHoạt động của thầy và trò
Kiến thức cơ bản
* Hoạt động 1: Cả lớp
- GV sử dụng bảng thống kê các cuộc đấu tranh tiêu biểu trong SGK.
1. Khái quát các cuộc đấu tranh từ thế kỷ I đến thế kỷ V

Năm khởi nghĩa
Nơi có khởi nghĩa
Tóm tắt diến biến, kết quả​

100
Quân Nhật Nam
Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trụ sở, nhà cửa...

- Sau đó GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc.
- GV có thể gợi ý để HS có nhận xét, trả lời...
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận:- Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.
- Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp rộng lớn nhiều cuộc nhân dân cả 3 quận tham gia.
- Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Bà Triệu).
- Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.
Hoạt động 1: Nhóm - Cá nhân2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
- GV chia lớp thành 2 nhóm, yêu cầu các nhóm theo dõi sách giáo khoa. Mỗi nhóm theo dõi một cuộc khởi nghĩa theo nội dung.
+ Thời gian bùng nổ khởi nghĩa.
+ Chống kẻ thù nào (Triều đại đô hộ nào).
+ Địa bàn của cuộc khởi nghĩa.
+ Diễn biến chính của khởi nghĩa.
+ Kết quả, ý nghĩa.
GV phân công cụ thể:
+ Nhóm 1: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
+ Nhóm 2: Khởi nghĩa Lý Bí.
+ Nhóm 3: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.
- HS theo dõi sách giáo khoa; thảo luận theo nhóm, cử đại diện ghi nội dung tóm tắt cuộc khởi nghĩa vào giấy sau đó trình bày trước lớp. Từng cá nhân HS nghe và ghi nhớ.
- GV nhận xét phần trình bày của nhóm sau đó sử dụng từng bảng thống kê chi tiết về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta thời Bắc thuộc, theo mẫu sau.


Khởi nghĩa
Kẻ thù
Địa bàn
Tóm tắt diễn biến
Ý nghĩa
Hai Bà Trưng​
Nhà Đông Hán​
Hát Môn Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu​
- Tháng 3 - 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, chiếm được Cổ Loa buộc thái thú Tô Định chốn về Trung Quốc. Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng chính quyền tự chủ,- Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân Âu Lạc.
- Mùa hè năm 42, Nhà Hán đưa hai vạn quân sang xâm lược. Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng do chênh lệch về lực lượng, khởi nghĩa thất bại, Hai Bà Trưng hi sinh.- Khẳng định khả năng, vai trò của người phụ nữ trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
- Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu​
- Nhà Ngô​
Thanh Hóa​
- Cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu lộc - Thanh Hóa), nhanh chóng lan rộng ra quận Giao Chỉ, nghĩa quân chiến đấu nhiều trận.- Góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta giai đoạn sau.
- Nhà Ngô lo sợ, cử Lục Dận chỉ huy sang đàn áp - cuộc khởi nghĩa thất bại.
- HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ.
- GV: Sử dụng thời gian kể về các nhân vật lịch sử: Hai Bà Trưng, Bà Triệu thể hiện sức sống không bao giờ bị dập tắt của dân tộc Việt Nam.
4. Củng cô

- Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc.

- Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.

5. Dặn dò

- Học bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 149 sưu tầm tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ... các vị anh hùng đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của phong kiến phương Bắc.

- Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
 

Đính kèm

  • Giáo án sử 10 Bài 26.docx
    18.2 KB · Lượt xem: 1

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Top