Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập Bảng chia 3 trang 115

Học Cùng Con

Thành Viên
Xu
0
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
6 : 3 = 12 : 3 = 15 : 3 = 30 : 3 =
9 : 3 = 27 : 3 = 24 : 3 = 18 : 3 =
Hướng dẫn giải
6 : 3 = 2 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 30 : 3 = 10
9 : 3 = 3 27 : 3 = 9 24 : 3 = 8 18 : 3 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính nhẩm:
3 × 6 = 3 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 =
18 : 3 = 27 : 3 = 9 : 3 = 3 : 3 =
Hướng dẫn giải
3 × 6 = 18 3 × 9 = 27 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3
18 : 3 = 6 27 : 3 = 9 9 : 3 = 3 3 : 3 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính (theo mẫu):
8cm : 2 = 4cm 9kg : 3 =
15cm : 3 = 21l : 3 =
14cm : 2 = 10dm : 2 =
Hướng dẫn giải
8cm : 2 = 4cm 9kg : 3 = 3kg.
15cm : 3 = 5cm 21l : 3 = 7l
14cm : 2 = 7cm 10dm : 2 = 5dm.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?
Hướng dẫn giải
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:
15 : 3 = 5 (kg)
Đáp số: 5 kg.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu?
Hướng dẫn giải
Số can dầu là:
27 : 3 = 9 (can dầu)
Đáp số: 9 can dầu.
Nguồn tổng hợp
 

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top