Mục lục giải bài tập Tiếng Việt 3, tập 1 - GiaoanChuan.com

GIAO AN

S.Moderator
Thành viên BQT
Xu
0
Tiếng Việt 3 Tập 1 các em học sinh tiếp xúc nhiều hơn các kiến thức văn học, tác phẩm văn học. GiaoanChuan thiết lập mục lục này sẽ giúp các phụ huynh học sinh, GV có thêm tài liệu tham khảo hữu ích.

Mời mọi người cùng theo dõi.

Măng non - Tuần 1

Tập đọc: Cậu bé thông minh
Kể chuyện: Cậu bé thông minh
Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh
Tập đọc: Hai bàn tay em
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ sự vật. So sánh
Tập đọc: Đơn xin vào đội
Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền
Tập làm văn: Nói về Đội TNTP

Măng non - Tuần 2

Tập đọc: Ai có lỗi ?
Kể chuyện: Ai có lỗi ?
Chính tả (Nghe - viết): Ai có lỗi ?
Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi
Tập đọc: Cô giáo tí hon
Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo tí hon
Tập làm văn: Viết đơn

Mái ấm - Tuần 3

Tập đọc: Chiếc áo len
Kể chuyện: Chiếc áo len
Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo len
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Chính tả: Tập chép: Chị em
Tập làm văn: Kể về gia đình

Mái ấm - Tuần 4

Tập đọc: Người mẹ
Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình
Tập đọc: Ông ngoại
Chính tả (Nghe - viết): Ông ngoại
Tập làm văn: Nghe - kể: Dại gì mà đổi

Tới trường - Tuần 5

Tập đọc: Người lính dũng cảm
Kể chuyện: Người lính dũng cảm
Chính tả (Nghe - viết): Người lính dũng cảm
Tập đọc: Mùa thu của em
Luyện từ và câu: So sánh
Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em
Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tới trường - Tuần 6

Tập đọc: Bài tập làm văn
Kể chuyện: Bài tập làm văn
Chính tả (Nghe - viết): Bài tập làm văn
Tập đọc: Ngày khai trường
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy
Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Chính tả (Nghe - viết): Nhớ lại buổi đầu đi học
Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Cộng đồng - Tuần 7

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường
Tập đọc: Lừa và ngựa
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Tập đọc: Bận
Chính tả (Nghe - viết): Bận
Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn

Cộng đồng - Tuần 8

Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
Chính tả (Nghe - viết): Các em nhỏ và cụ già
Tập đọc: Tiếng ru
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng
Tập đọc: Những chiếc ruông cheo
Chính tả (Nhớ - viết): Tiếng ru
Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Ôn tập giữa kì I - Tuần 9

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Quê hương - Tuần 10

Tập đọc: Giọng quê hương
Kể chuyện: Giọng quê hương
Chính tả (Nghe - viết): Quê hương ruột thịt
Tập đọc: Quê hương
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập đọc: Thư gửi bà
Chính tả (Nghe - viết): Quê hương

Quê hương - Tuần 11

Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông
Tập đọc: Vẽ quê hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương
Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
Chính tả (Nhớ - viết): Vẽ quê hương
Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương

Bắc - Trung - Nam - Tuần 12

Tập đọc: Nắng phương Nam
Kể chuyện: Nắng phương Nam
Chính tả (Nghe - viết): Chiều trên sông Hương
Tập đọc: Cảnh đẹp non sống
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
Chính tả (Nghe - viết): Cảnh đẹp non sông
Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Bắc - Trung - Nam - Tuần 13

Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên
Chính tả (Nghe - viết): Đêm trăng trên hồ tây
Tập đọc: Vàm cỏ đông
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương
Tập đọc: Cửa Tùng
Chính tả (Nghe - viết): Vàm Cỏ Đông
Tập làm văn: Viết thư

Anh em một nhà - Tuần 14

Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
Chính tả (Nghe - viết): Người liên lạc nhỏ
Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc
Tập làm văn: Nghe - kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động

Anh em một nhà - Tuần 15

Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
Chính tả (Nghe - viết): Hũ bạc của người cha
Tập đọc: Nhà bố ở
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc
Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Chính tả (Nghe - viết): Nhà rông ở Tây Nguyên
Tập làm văn: Nghe - kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em

Thành thị và nông thôn - Tuần 16

Tập đọc: Đôi bạn
Kể chuyện: Đôi bạn
Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn
Tập đọc: Về quê ngoại
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn
Tập đọc: Ba điều ước
Chính tả (Nhớ - viết): Về quê ngoại
Tập làm văn: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên

Thành thị và nông thôn - Tuần 17

Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện
Chính tả (Nghe - viết): Vầng trăng quê em
Tập đọc: Anh Đom Đóm
Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm
Tập đọc: Âm thanh thành phố
Chính tả (Nghe - viết): Âm thanh thành phố
Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Ôn tập cuối học kì I - Tuần 18

Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Tiếng Việt 3 Tập 2
Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 19

Tập đọc: Hai Bà Trưng
Kể chuyện: Hai Bà Trưng
Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng
Tập đọc: Bộ đội về làng
Luyện từ và câu: Nhân hóa: Ôn tập: Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?
Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"
Chính tả (Nghe - viết): Trần Bình Trọng
Tập làm văn: Nghe - kể: Chàng trai làng Phù Ủng

Bảo vệ Tổ quốc - Tuần 20

Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Kể chuyện: Ở lại với chiến khu
Chính tả (Nghe - viết): Ở lại với chiến khu
Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Chính tả (Nghe - viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Sáng tạo - Tuần 21

Tập đọc: Ông tổ nghê thêu
Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu
Chính tả (Nghe - viết): Ông tổ nghề thêu
Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?
Tập đọc: Người tri thức yêu nước
Chính tả (Nhớ - viết): Bàn tay cô giáo
Tập làm văn: Nói về tri thức

Sáng tạo - Tuần 22

Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ
Chính tả (Nghe - viết): Ê - đi - xơn
Tập đọc: Cái cầu
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy
Tập đọc: Chiếc máy bơm
Chính tả (Nghe - viết): Một nhà thông thái
Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

Nghệ thuật - Tuần 23

Tập đọc: Nhà ảo thuật
Kể chuyện: Nhà ảo thuật
Chính tả (Nghe - viết): Nghe nhạc
Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?
Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Chính tả (Nghe - viết): Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam
Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Nghệ thuật - Tuần 24

Tập đọc: Đối đáp với vua
Kể chuyện: Đối đáp với vua
Chính tả (Nghe - viết): Đối đáp với vua
Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng...tây!
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy
Tập đọc: Tiếng đàn
Chính tả (Nghe - viết): Tiếng đàn
Tập làm văn: Nghe - kể: Người bán quạt may mắn

Lễ hội - Tuần 25

Tập đọc: Hội vật
Kể chuyện: Hội vật
Chính tả (Nghe - viết): Hội vật
Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Chính tả (Nghe - viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên
Tập làm văn: Kể về lễ hội

Lễ hội - Tuần 26

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử
Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đổng Tử
Chính tả (Nghe - viết): Sự tích lễ hội Chử Đông Tử
Tập đọc: Đi hội chùa Hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
Tập đọc: Rước đèn ông sao
Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao
Tập làm văn: Kể về một ngày hội

Ôn tập giữa học kì II - Tuần 27

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Thể thao - Tuần 28

Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng
Chính tả (Nghe - viết): Cuộc chạy đua trong rừng
Tập đọc: Cùng vui chơi
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
Tập đọc: Bản tin
Chính tả (Nhớ - viết): Cùng vui chơi
Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thế thao

Thể thao - Tuần 29

Tập đọc: Buổi học thể dục
Kể chuyện: Buổi học thể dục
Chính tả (Nghe - viết): Buổi học thể dục
Tập đọc: Bé thành phi công
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy
Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Chính tả (Nghe - viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Ngôi nhà chung - Tuần 30

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Chính tả (Nghe - viết): Liên hợp quốc
Tập đọc: Một mái nhà chung
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm
Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Chính tả (Nhớ - viết): Một mái nhà chung
Tập làm văn: Viết thư

Ngôi nhà chung - Tuần 31

Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh
Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh
Tập đọc: Bài hát trồng cây
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Tập đọc: Con cò
Chính tả (Nhớ - viết): Bài hát trồng cây
Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

Ngôi nhà chung - Tuần 32

Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Kể chuyện: Người đi săn và con vượn
Chính tả (Nghe - viết): Ngôi nhà chung
Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm
Tập đọc: Cuốn sổ tay
Chính tả (Nghe - viết): Hạt mưa
Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Bầu trời và mặt đất - Tuần 33

Tập đọc: Cóc kiện trời
Kể chuyện: Cóc kiện trời
Chính tả (Nghe - viết): Cóc kiện trời
Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Luyện từ và câu: Nhân hóa
Tập đọc: Quà của đồng nội
Chính tả (Nghe - viết): Quà của đồng nội
Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

Bầu trời và mặt đất - Tuần 34

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng
Chính tả (Nghe - viết): Thì thầm
Tập đọc: Mưa
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Chính tả (Nghe - viết): Dòng suối thức
Tập làm văn: Vươn tới các vì sao

Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt 3:

Mục lục Tiếng Việt 3 Tập 1
Mục lục Tiếng Việt 3 Tập 2
Top 20 Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 có đáp án

Mời cả nhà cùng theo dõi thêm tại Socbay.net

Toplist No.1 Socbay.net - Kiến thức & Kỹ năng.jpg
 

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top