Mục lục giáo án chuẩn môn Địa lí lớp 12

GIAO AN

S.Moderator
Thành viên BQT
Xu
0
Mục lục Giáo án Địa Lí 12 biên soạn bởi đội ngũ Mods diễn đàn GIÁO ÁN CHUẨN.

Địa Lí Tự Nhiên

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

Giáo án Địa Lí 12: Khái quát về kĩ năng địa lí
Giáo án Địa Lí 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Giáo án Địa Lí 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Giáo án Địa Lí 12 Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Đặc điểm chung của tự nhiên

Giáo án Địa Lí 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Giáo án Địa Lí 12 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 12 Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Giáo án Địa Lí 12 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Giáo án Địa Lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Giáo án Địa Lí 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
Giáo án Địa Lí 12 Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Giáo án Địa Lí 12 Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Giáo án Địa Lí 12 Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa Lí Dân Cư

Giáo án Địa Lí 12 Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
Giáo án Địa Lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm
Giáo án Địa Lí 12 Bài 18: Đô thị hóa
Giáo án Địa Lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa Lí Kinh Tế

Giáo án Địa Lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế
Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Giáo án Địa Lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Giáo án Địa Lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
Giáo án Địa Lí 12 Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
Giáo án Địa Lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Giáo án Địa Lí 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Giáo án Địa Lí 12 Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
Giáo án Địa Lí 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Giáo án Địa Lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Giáo án Địa Lí 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Giáo án Địa Lí 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
Giáo án Địa Lí 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

Giáo án Địa Lí 12 Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
Giáo án Địa Lí 12 Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
Giáo án Địa Lí 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên
Giáo án Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Giáo án Địa Lí 12 Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
Giáo án Địa Lí 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Giáo án Địa Lí 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa Lí Địa Phương

Giáo án Địa Lí 12 Bài 44: Địa lí tỉnh Nghệ An
Giáo án Địa Lí 12 Bài 45: Địa lí tỉnh Nghệ An (tiếp theo)
 

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top