GIAO AN
GIAO AN
Mục lục giáo án chuẩn môn GDCD lớp 12
Mục lục Giáo án GDCD 12 doan Mods diễn đàn GIÁO ÁN CHUẨN biên soạn. Hi vọng là tài liệu giáo dục hữu ích với các thầy cô tham khảo soạn giáo án.

Giáo án GDCD 12 Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 1: Pháp luật và đời sống (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (tiết 3)
Giáo án GDCD 12 Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
Giáo án GDCD 12 Kiểm tra 1 tiết học kì I
Giáo án GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống (tiết 3)
Giáo án GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Ngoại khóa: Luật giao thông đường bộ- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của công dân
Giáo án GDCD 12: Ôn tập học kì I
Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3)
Giáo án GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 4)
Giáo án GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 3)
Giáo án GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 3)
Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 2)
Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 3)
Giáo án GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 4)
Giáo án GDCD 12 Ngoại khóa: Các vấn đề của địa phương- Giáo dục phòng chống ma túy và chất gây nghiện trong trường học
Giáo án GDCD 12 Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (tiết 1)
Giáo án GDCD 12 Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (tiết 2)
 
Từ khóa
giáo án chuẩn giáo án gdcd 12 soạn giáo án tài liệu giáo dục
276
0
0

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Cộng đồng mới nổi

NGỮ VĂN 12
CÔNG NGHỆ 12
NGOẠI NGỮ 12
TOÁN 12
LỚP 12
ĐỊA LÍ 12
SINH 12
VẬT LÍ 12
LỊCH SỬ 12
Top