Tuyển tập đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 hay và kèm giải chi tiết

Môn Toán 2 là môn học vô cùng hay và bổ ích giúp xây dựng nền tảng tính toán cho các em học sinh. Chỉ cần làm thật chăm chỉ tuyển tập đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 là các em HS có thể đạt từ 9 đến 10 điểm rồi. Nếu như có những phần kiến thức HS chưa biết cách làm, Phụ huynh có thể hướng dẫn các con theo phần lời giải chi tiết. Lợi ích khi các em HS làm tuyển tập đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 sẽ giúp các em quen với các dạng đề có trong bài thi, từ đó, HS có thể nhanh chóng làm bài thi của mình một cách tốt nhất.

6848


Tuyển tập đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 hay và kèm giải chi tiết _ Đề số 01
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) Các số 562; 625; 652
viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 562; 625; 652

b. 625; 562; 652

c. 652; 625; 562

B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

a. 265

b. 257

c. 297
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
a. 38m + 27m = 65m
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
b.1m = 10dm

đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
c. 16cm : 4 = 12cm
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
d.1000m = 10km
Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:

toan-2.png


Bài 5. Số ?

toan-2-1.png


Bài 6. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

a. 600 + 30
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
63
b. 30 : 5 : 3
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
12

c. 100
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
1000
d. 400 x 2
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
600 + 200

Bài 7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 99
..................
..................
..................

b. 764 - 357
..................
..................
..................
Bài 8.
Tìm x:

a. 400 + x = 200 x
……………..........................
……………..........................
……………..........................
……………..........................

b. 295 - x = 180
……………..........................
……………..........................
……………..........................
……………..........................
Bài 9. Tìm
hình tam giác

Hình bên có ………. hình tam giác.

Viết tên các hình tam giác đó:
……………..........................
……………..........................
……………..........................
……………..........................

đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Bài 10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................
 
Bài 1: (1 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93
viết các số sau từ bé đến lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81
B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
……………………………935
Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m = .........dm
2m 6 dm = ……..dm

519cm = …….m…....cm
14m - 8m = ............
Bài 5: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:

84 + 19
..................
..................
..................
62 - 25
..................
..................
..................

536 + 243
..................
..................
..................
879 - 356
..................
..................
..................
Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu
\frac{1}{3}
số ô vuông.

toan-2-2.png


Bài 7: (1 điểm)
Tìm x:

a) x : 4 = 8
...........................................
...........................................
...........................................

b) 4 x
x
= 12 + 8
...........................................
...........................................
...........................................
Bài 8: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính
chu vi của hình tứ giác ABCD.

toan-2-3.png


Bài giải:
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
Bài 1: Nối số thích hợp với ô trống: (1 điểm)

a)
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
< 70
toan-2-4.png


b)
đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
> 40
toan-2-5.png

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

52 + 27
..................
..................
..................
54 – 19
..................
..................
..................

33 + 59
..................
..................
..................
71 – 29
..................
..................
..................
Bài 3: Tìm X (2 điểm)

a) X – 29 = 32
...........................................
...........................................
...........................................

b) X + 55 = 95
...........................................
...........................................
...........................................
Bài 4: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm

b) 1m = ……… cm
60 cm = …….. dm
Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................


.............................................................

Bài 6 (1 điểm).

Trong hình bên:
Có …. hình tam giác
Có ….. hình tứ giác

toan-2-6.png

...............................................................
 

Đính kèm

  • 50-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-2-mon-toan-lop-2.pdf
    1 MB · Lượt xem: 1

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top